Danh sách sản phẩm

ĐỘ TUỔI SỬ DỤNG

 • > 6 tháng


 • > 10 tháng


 • > 12 tháng


 • > 15 tháng


 • > 24 tháng


DANH MỤC

 • Cháo nhuyễn 150g - 06 tháng +


 • Cháo tươi baby 240g - 10 tháng +


 • Cháo baby chén 240g - 10 tháng +


 • Cháo tươi 240g - 12 tháng +


 • Cháo tươi Deli 240g - 12 tháng +


 • Cơm hầm 150g - 15 tháng +


 • Cháo bổ dưỡng 240g - 10 tháng +


 • Cháo thanh đạm 240g - 12 tháng +


CÁCH ĐÓNG GÓI

 • Túi


 • Chén


 • Hộp


back-to-top